Ana Sayfam Yap : Sık Kullanılanlara Ekle 16 Rebiü'l-Ahir 1441 ,
Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir." (el-Bakara, 185).


Herşeye varmak için bir yol vardır. Cennetin yolu dini bilgilerdir. [Hadis-i Şerif]        Hizmet Nimettir  
Ana Sayfa : Üyelik : Ziyaretçi Defteri : Destek : E-Kart : Hakkımızda : İletişim  
 Dinibilgiler.gen.tr Online Web Sayfasına Hoşgeldiniz. Hayırlı gezintiler dileriz.
Bize bu imkanı veren Yüce Allah(cc)'a hamd, Alemlerin efendisi
Hz.Muhammed (sav)'e, onun aile ve ashabına salat ve selam olsun !
Bütün peygamberlere ve Allah dostlarına da selam olsun !
Bütün mü'min kardeşlerimizede selam olsun !
 
Üyelik Girişi Yeni Üyelik : Bilgilerimi Unuttum
Kullanıcı Adı: Şifre:
 Melekler
Dinibilgiler.gen.tr - Melekler

Özellikleri ve Görevleri

Melekler, nurdan yaratılmış varlıklardır. Bu varlıkların görevi, Allah'ın verdiği emirleri şartsız, şüphesiz yerine getirmeleridir.
Melekler yemez-içmezler, uyumazlar, unutmazlar, hata etmezler, evlenmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur, doğurmazlar, çoğalmazlar, günah işlemek ve isyan etmek gibi özellikleri yoktur, şekil değiştirebilirler (belli bir şekilleri yoktur), daima Allah'ın verdiği emirleri yerine getirirler, tesbih ederler, ibadet ederler. Allah'ın anıldığı heryerde melekler vardır.

Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

EN BÜYÜK MELEKLER

1) Cebrail (aleyhisselam)
Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını Peygamberlere bildiren vahiy meleğidir.

(Ey Resulüm de ki; Cebrâil'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidâyet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve mü'minler için de müjdeci olarak o indirmiştir.) [Bakara, 97.ayet]

Bütün meleklerin başı olarak Cebrâil ( a.s )dan Kur’an’da "Rûhu’l - Kudüs, Rûhul Emîn" gibi şerefli isimlerle bahsedilir.

2) Mikail (aleyhisselam)
Tabiat olayları ve rızık taksimatıyla görevli melektir.

(Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.) [Bakara,98]

3) İsrafil (aleyhisselam)
Kıyametin başlangıcı için Sûr denilen alete üflemekle görevli melektir. Bu alete iki defa üfleyecektir. Birincisinde KIYAMET kopacak, ikincisinde DİRİLİŞ olacaktır.

O gün insanlar, dâvetçiye (İsrafil'e) uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık, çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. [Taha,108]

Nihâyet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. [Yasin,51]

4) Azrail (aleyhisselam)
Bütün canlıların canını almakla görevli melektir.

Bu büyük meleklerin emrinde binlerce melek vardır. Bu meleklerinde emrinde yine binlerce melek vardır. Kısacası 4 büyük melek, kendi görevlerinde en üst yetkili/görevlidirler..

 

YAZICI MELEKLER

Her insanın sağında ve solunda "Kirâmen Kâtibin" melekleri vardır. Bu melekler devamlı insanlarla beraberdirler, onlar ne yaparsa en ince ayrıntısına kadar kaydederler. Sağdaki melek iyilikleri, Soldaki melek kötülükleri yazmakla görevlidir. Hiçbir ayrıntı atlanmadan detaylı bir şekilde yazılır ve kaydedilir. Ahiret gününde, hesap zamanında yazıcı meleklerin kaydettikleri herşey önümüze çıkacaktır. Bu sebeple, itiraz edebilme şansı kalmayacaktır.

"Halbuki sizin üzerinizde bekçiler vardır. Bunlar şerefli kâtiplerdir. Sizin bu işlediklerinizi bilirler." ( Infitar Sûresi: âyet 10 - 12 ).

 

SORGU MELEKLERİ

Ölümden sonra kabir hayatı başlayacaktır. Ahirette büyük sorgulamadan önce, kabirde de ön sorgu vardır. İnsanları sorgulamaya "Münker ve Nekir" melekleri Rabbin kim, Peygamberin kim, Dinin ne gibi sorularla geleceklerdir. Herkes dünya hayatındaki amellerine göre karşılık görecekler. Bu melekler bazı fıkıh kitaplarında "Görüldüğünde dehşete düşüren melekler" diye yazılıdır. Eğer ameli iyi ise, bu sorgu hafif ve kolay geçer, aksi taktirde dili dolanarak yanıt veremez ya da zorlanır. Daha sonra kabir ya cennet bahçesine ya da cehennem çukuruna dönüşür. Yalnız bu olaylar dünya gözüyle görülmezler.

 

CEHENNEM MELEKLERİ

Cehennemde, sağır, acımasız, merhametsiz melekler vardır. Bu melekler Zebani melekleridir. Cehennem halkı ne kadarda feryat etse, ne kadarda bağırsa hiçbir şekilde dinlenmez, azapları artırılır. Çünkü onlar, güneş gibi parlak olan ALLAH'ın varlığına inanmıyor, şirk koşuyor, emir ve yasaklarına itiraz edip karşı geliyor, hak yiyor ve küfürde ısrar ediyor. Allah (cc), kitap gönderdi, elçi gönderdi, alim ve evliyalar gönderdi, şeyhler gönderdi, ilim imkanı verdi ancak o, bundan yüz çevirdi, ilgilenmedi araştırmadı bile. Tenezzül etmedi, unuttu. Unutmak işine geldi. İşte ahiret gününde onların çağrısına kulak asılmayacak ve onlarda bir nevi unutulur gibi unutulacaktır. (bu ifade mecazdır, çünkü Allah unutmaz.)
Meleklere (ve Zebani meleklerine) düşmanlık etmek küfürdür. Çünkü bu meleklerin görevini Allah(cc) belirlemiştir.. (Allahu alem)

Cehennem meleklerinin en büyüğü Malik (aleyhisselam) dır.
Azap meleklerinin büyüklerine Kerubiyan denir.

CENNET MELEKLERİ

 Cennet meleklerinin en büyüğü Rıdvan meleğidir.

 

KORUYUCU MELEKLER

Koruyucu melekler Muhafız Melekleri diye bilinirler. Bunlar, insanların başlarına gelebilecek tehlikelere, manevi tehlikelere, cinlere karşı, [Allah'ın izniyle] koruyabilen ve hiç ayrılmayan Hafaza Melekleridir.

(Yalnızken de, avret yerinizi açmayın! Zira yanınızda hiç ayrılmayanlar [hafaza melekleri] vardır. Onlardan utanın ve onlara saygılı olun.) [Eşiat-ül-lemeat]

 

ARŞI TAŞIYAN MELEKLER

Bunlara Hamele-i Arş Melekleri denir.

 

DEVAMLI İBADET EDEN MELEKLER ve RAHMET MELEKLERİ

Bu bölümde bulunan sayısız melekler vardır. Allah'ın huzurunda yaratıldığı günden bu yana Allah'ın dilediği vakte kadar devamlı ibadet eden melekler vardır. Gök, meleklerle doludur. Allah'ın anıldığı, bahsedildiği ve Allah sohbeti yapılan, zikir yapılan, ibadet yapılan her yerde melekler vardır. Dua eden meleklerden, Salavatları ileten Seyyah meleklerine kadar çok çeşitli ve çokça melekler vardır.

 

HADİS-İ ŞERİFLER

“Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” (Nesei, Sehv, 46)

(Şüphesiz ki, Allah’ın yeryüzünde (devriye) gezen melekleri vardır. Ümmetimin yaptıkları duaları ve gönderdikleri selamları, onlar bana ulaştırırlar.)

(Melekten gelen ilham, islamiyet’e uygun olur. şeytandan gelen vesvese, islamiyet’ten ayrılmaya sebep olur.) [Sünen-i Tirmizî]

(Melekler, insanlara iyilik öğreten kimselere dua ederler.) [Tirmizi]

(Din kardeşinin bir işini yapana binlerce melek dua eder.) [İbni Mace]

(Yatağa abdestli yatan kimse için, o gece bir melek sabaha kadar, “Ya Rabbi, bunu affet” diye dua eder.) [Hakim]

(Bana salevat getirenin, günahlarının affolması için melekler dua eder.) [Ey oğul ilmihali]

(Allahü teâlânın zikredildiği yerlere, melekler rahmet saçar.) [Ebuşşeyh]

(Kur’an-ı kerimi hatmedene 60 bin melek dua eder.) [Hazinet-ül-esrar, Deylemi]

Oruçlunun yanında oruçsuzlar yiyince, melekler, oruçluya dua eder. [Tirmizi]

(Bir kimse, uygunsuzluk yapmadıkça, namaz kıldığı yerden ayrılıncaya kadar, melekler, “Ya Rabbi, buna rahmet et” diye dua ederler.) [Nesai]

(Cers [çan, çıngırak] bulunan odaya rahmet melekleri girmez.) [Nesai] 

(Canlı resmi, köpek ve cünüp bulunan yere rahmet melekleri girmez.) [Nesai]

(Sarhoş olan kimseye rahmet melekleri yaklaşmaz.) [Bezzar]

(Akraba ziyareti yapmayan kimselerin bulunduğu yere rahmet melekleri gelmez.)
[Taberani]

(Heykel [ve her çeşit insan ve hayvan biblosu] bulunan odaya rahmet melekleri girmez.) [Müslim]

Şeyh-ül-İslam Ahmet ibni Kemal efendi hazretleri buyuruyor ki:
(Mizmarları kırmak için gönderildim) hadis-i şerifi, (Her çeşit çalgıyı yasak etmekle emrolundum) demektir. (Kırk hadis)

 

AYETLER

(Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.) [Necm 27]

(Rabbiniz oğulları size ayırdı da, kendisi için kız olarak melekleri mi edindi?) [İsra 40]

(Putperestlere de ki: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık?) [Saffat 149,150]

O zaman sen, mü'minlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir? [Ali İmran,124]

Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar (düşmanlarınız) hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder. [Ali İmran,125]

Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve "Tadın yakıcı cehennem azâbını" (diyerek) o kâfirlerin canlarını alırken onları bir görseydin! [Enfal,50]

Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti, mü'minler de (îmân ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine îmân ettiler. "Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itâat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır" dediler. [Bakara,285]

Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de O'nun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar, Allah hakkında mücâdele edip dururken O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve O, azâbı pek şiddetli olandır. [Ra'd,13]

Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. [Fatır,1]

Ey îmân edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba îmân (da sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyâmet gününü inkâr ederse tam mânâsıyla sapıtmıştır. [Nisa,136]

Kendilerine yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: "Ne işde idiniz!" dediler. Bunlar: "Biz yeryüzünde çaresizdik" diye cevap verdiler. Melekler de: "Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!" dediler. İşte onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş yeridir. [Nisa,97]

Melekler hakkında dini kaynaklara dayanan, daha birçok ayetler ve hadisler mevcuttur.

 
Yüce Allah(cc)
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Peygamberler
İslam Dini
Multimedya
Dersler
Dualar
Resim Galerisi
Mükellefin Görevleri
Mahrem Konular
Yaratılış
Ölüm ve Sonrası
İman
İbadet
Fıkıh
Tasavvuf
Makaleler
Dini Hikayeler
Metafizik
Mübarek Gün ve Geceler
Üyelik
Ziyaretçi Defteri
Destek
E-Kart
Hakkımızda
İletişim - Bize Yazın

Çembersel Sosyal Medya
Dini içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.2015 { www.dinibilgiler.gen.tr } 2015TELİF HAKKI : Bi-iznillah ile hazırlanan siteye ait hiçbir maddi ve manevi karşılık beklenmemekle birlikte telif hakkı yoktur. Kaynak gösterilerek Allah rızası için serbest bir şekilde dağıtabilirsiniz.

Sitede yer alan reklam içeriklerinin dinibilgiler.gen.tr ile bir bağlantısı yoktur. Reklamların konusu dine aykırı ise, şiddetle men etmekteyiz.
Sitemizde yer alan herhangi bir yazı, makale, resim, reklam gibi yerlerdeki olumsuzluk ifade eden veya hatalı olan yerlere rastlarsanız İLETİŞİM sayfamızdan bize iletebilirsiniz.
Cennete giden yol Allah'ı daima hatırda tutarak dini bilgileri öğrenmekten geçer. Allah(cc) ilmimizi ve anlayışımızı artırmasıyla bizlere zatını daha iyi anlayıp yaşamamıza yardımcı olsun inşallah. (Amin)


HERŞEY ALLAH(cc) RIZASI İÇİN

Dinibilgiler.gen.tr 2015  -  Yapımcı ErenlerYazilim.com - Site EM@il >


Dinibilgiler.gen.tr